Đang tải trang...

Giới thiệu

Nhóm nghiên cứu AGChain Lab được tài trợ bởi Công ty Infinity Blockchain Labs (IBL), với mục đích là nghiên cứu công nghệ Blockchain áp dụng vào các bài toán thực tế tại địa bàn tỉnh An Giang.

AGChain Lab đang nghiên cứu tính khả thi về việc ứng dụng công nghệ Blockchain vào các dự án liên quan đến nông nghiệp và các dịch vụ công chứng.

Hiện tại AGChain Lab đang tập trung nghiên cứu nền tảng Hyperledger phục vụ cho việc cài đặt các ứng dụng.